Love Is Not A Fight – Warren Barfield

Love Is Not A Fight

Image

Love is not a fight but it’s something worth fighting for…

Love Is Not A Fight

Trình bày: Warren Barfield

Dịch: T.H.L aka Thương Ly

Nghe tại đây
.

Love is not a place
To come and go as we please
Tình yêu không phải là nơi ta có thể đến và đi tùy ý

It’s a house we enter in
And then commit to never leave
Đó là ngôi nhà ta bước vào và hứa sẽ không rời xa

So lock the door behind you
Nên hãy chốt cánh cửa sau lưng lại

Throw away the key
Và ném chìa khoá đi

We’ll work it out together
Ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện

Let it bring us to our knees
Hãy để tình yêu buộc ta phải nhún nhường

.

Love is a shelter in a raging storm
Tình yêu là nơi trú ẩn trước giông tố dữ dội

Love is peace in the middle of a war
Tình yêu là bình yên giữa chiến tranh khốc liệt

If we try to leave may God send angels to guard the door
Nếu ta cố rời đi, nguyện Chúa gửi thiên thần xuống gác cửa

No, love is not a fight but it’s something worth fighting for
Không, tình yêu không phải là cuộc chiến, mà là thứ đáng để đấu tranh.

.

To some, love is a word that they can fall into
Với đôi người, “tình yêu” là một từ họ có thể đắm chìm trong đó

But when they’re falling out
Nhưng khi tình cảm đã hết

Keeping that word is hard to do
Để giữ được hai chữ ấy khó khăn biết nhường nào

.

Love is a shelter in a raging storm
Tình yêu là nơi trú ẩn trước giông tố dữ dội

Love is peace in the middle of a war
Tình yêu là bình yên giữa chiến tranh khốc liệt

If we try to leave may God send angels to guard the door
Nếu ta cố rời đi, nguyện Chúa gửi thiên thần xuống gác cửa

No, love is not a fight but it’s something worth fighting for
Không, tình yêu không phải là cuộc chiến, mà là thứ đáng để đấu tranh.

.

Love will come to save us, if we’ll only call
Tình yêu sẽ đến giải cứu khi ta cất tiếng gọi

He will ask nothing from us, but demand we give our all
Tình yêu không đòi gì từ ta, nhưng buộc ta phải cho đi hết mình.

.

Love is a shelter in a raging storm
Tình yêu là nơi trú ẩn trước giông tố dữ dội

Love is peace in the middle of a war
Tình yêu là bình yên giữa chiến tranh khốc liệt

If we try to leave may God send angels to guard the door
Nếu ta cố rời đi, nguyện Chúa gửi thiên thần xuống gác cửa

No, love is not a fight but it’s something worth fighting for
Không, tình yêu không phải là cuộc chiến, mà là thứ đáng để đấu tranh.

.


I would fight for you, would you fight for me?
Anh sẽ chiến đấu vì em, liệu em có vì anh mà chiến đấu?

It’s worth fighting for
Ðiều đó đáng để đấu tranh.

Advertisements
This entry was posted in Nhạc ♫ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s